Select Page

Bilboko Elizbarrutia pandemia aldian

Bizkaiko Eleizea bere onena emoten dabil osasun larrialdiaren aurrean eta Covid-19a izten dabilen ondorio sozialen aurrean. Era berean, bere baliabide guztiak erabilten dabil zerbitzua, akonpainamendua, laguntza eta otoitz egiteko kaltetuta dagozan persona guztientzat eta batez be makalenak diranentzat.

Osasunerako Sailburuordetzaren arabera, herritarren artean lortutako inmunitate-maila altuak ikusita, COVID-19 epidemiari dagokionez bilakaera izan da eta egoera aldatu egin da. Egoera honek irauten dauan bitartean, norbanako eta eremu ahulenen zainketan jarriko da arreta.

Gotzain Kontseilutik dei egiten dogu, normaltasuna berreskuratu eta gure eleiza eta pastoralgintzarako lokaletara itzuliz, euretan batu gaitezan eta jardun daigun.

Eutsi deiegun, ohiko izan beharko leukien arren, pandemiak zehaztasun handiagoz kontuan hartzera bultzatu gaituan prebentziozko gomendioei:

 • Barruko eremuak maiztasunez aireztatu, airearen kalitatea ziurtatzeko eta germenen zabalkundea gitxitzeko.
 • Eskuak sarri garbitu.
 • Maskara erabili arnasketa-sintomatologia, edo covid-19az kutsatuta egotearen susmoa, dogunean, beste edozein gaixotasun arrunt izan ezkero jokatu behar dan lez.
 • Errespetua maskara jarrita eukitea erabagi daben pertsonei.

Eleizkizunetan, honako honeek berreskuratu daikeguz:

 • ur bedeinkatua bataiarrietan (sarritan aldatu).
 • Bakearen agurra.

Eukaristiako ministroek gel hidroalkoholikoa erabiliko dabe komuninoa banatu aurretik eta ostetik.

Según la Viceconsejería de Salud, los altos niveles de inmunidad alcanzados en la población han determinado un cambio en la situación epidemiológica de la COVID-19. En tanto se mantenga esta situación, el foco de atención se circunscribirá al cuidado de personas y ámbitos vulnerables.

Desde el Consejo Episcopal hacemos una llamada a recuperar la normalidad de interacción en nuestros templos y locales pastorales.

Mantengamos las recomendaciones preventivas que, siendo generales, la pandemia nos ha hecho más conscientes de ellas:

 • Ventilación regular de los espacios interiores para asegurar la calidad del aire y reducir la propagación de gérmenes.
 • Higiene regular de manos.
 • Utilización de mascarilla cuando se tenga sintomatología respiratoria, con o sin sospecha de covid-19, de la misma manera que debe hacerse con cualquier enfermedad común.
 • Respetemos a las personas que, por decisión personal, mantengan la mascarilla.

En torno al culto, se puede recuperar:

 • el agua bendita en las pilas (con renovación frecuente).
 • el saludo de paz.

Los ministros de la eucaristía, utilizarán el gel hidroalcohólico antes y después de distribuir la comunión.